Avaleht Inimene Aasta ohvitser on kapten Eero Aija
Aasta ohvitser on kapten Eero Aija

Aasta ohvitser on kapten Eero Aija

Aasta ohvitser kapten Eero Aija
Aasta ohvitser kapten Eero Aija

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras annab täna õhtul koos Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega kaitseväe 95. aastapäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis üle aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemia.

Sel aastal saab 3200 euro suuruse aasta ohvitseri preemia kapten Eero Aija Scoutspataljonist, aasta allohvitser on vanemveebel Margus Soodla Viru pataljonist.

Kapten Eero Aija teenib kaitseväes alates 2001. aastast. Pärast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli lõpetamist asus ta teenima Scoutspataljoni. Ta on juhtinud Afganistanis rühma ja kompaniid ning olnud kompaniiülema abi. 2011. aastal lõpetas kapten Aija kiitusega magistriõppe kõrgemas sõjakoolis.

Kapten Aija kandidatuuri esitanud kaasvõitlejate sõnul on kapten Aija tugev juht ja õpetaja ning intelligentne kaitseväelane. Kapten Aija on aktiivselt tegev veteranide ja vigastatud sõdurite teemadega ning kuulub ka ise Vigastatud sõjameeste ühingusse.

Aasta allohvitser vanemveebel Margus Soodla teenib Viru pataljonis pataljoniveebli ametikohal. Vanemveebel Soodla teenib kaitseväes alates 1995. aastast. Aasta allohvitseri tiitli pälvis ta eelkõige oma pühendumise ja panuse eest pataljoni nooremallohvitseride väljaõppesse. Tema algatusel on loodud keskkond tegevväelaste testipõhiseks täiendõppeks ning ta on mitmete pataljoni traditsioonide algatajaks.

Üle antavad preemiad on suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Vastavalt statuudile valitakse igal aastal üks ohvitser ja allohvitser, kes saavad aunimetuse koos rahalise ergutusega. Ettepanekuid oma kolleegide, ülemate, alluvate hea teenistuse tunnustamiseks võib teha iga kaitseväelane.

Kaitseväe 95. aastapäeva üritused algavad täna kell 14, mil Kaitseväe Peastaabis esitletakse juubeliraamatut Kaitsevägi 95.

Kell 16 panevad kaitseväe juhataja, väeliikide ja Kaitseliidu ülemad ning üliõpilasorganisatsioonide esindajad pärjad kaitseväe kalmistule Eesti eest langenute mälestuseks, aastapäev lõpeb piduliku kontserdiga Estonia kontserdisaalis.

Kommentaarid