Avaleht Galerii Kodanikupäeva aumärgi pälvisid 14 silmapaistvat inimest
Kodanikupäeva aumärgi pälvisid 14 silmapaistvat inimest

Kodanikupäeva aumärgi pälvisid 14 silmapaistvat inimest

Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo
Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Täna andsid peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Siim Kiisler Stenbocki majas toimunud pidulikul vastuvõtul üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest.

Peaminister Ansip tänas vastuvõtule saabunud kodanikupäeva aumärgi saajaid ja ütles, et iga kodaniku roll väikses riigis on oluline. „Eestit ei saa aga pidada enam väikseks riigiks, sest kodanikud on selle suureks teinud. Aitäh teile. Te olete teinud riigi ja ühiskonna jaoks enam, kui teie käest on oodatud,“ rääkis peaminister vastuvõtul.

2013. aastal tunnustati kodanikupäeva aumärgiga järgmisi inimesi: Auli Lõoke, Christel Sogenbits, Elar Sarik, Harro Aitai, Ivi Sepp, Kaimo Vahtra, Leida Leiur, Leo Kütt, Priit Kasepalu, Rasmus Lahtvee, Silva Kärner, Sven Kõllamets, Tauno Toompuu, Vladimir Kolotõgin.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul anti kodanikuaumärk neile aktiivsetele inimestele, kes on teinud rohkem, kui neilt oodatakse. „Me tunnustame teie tööd, sest teie kannate suhtumist: kus viga näed laita, seal tule ja aita,“ lisas Kiisler.

Lühidalt tunnustuse pälvinud inimestest:

1) Auli Lõoke , Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eestvedaja ja juht, kes seisab kodanike õiguste ning võrdse juurdepääsu eest nii organisatsiooni juhina kui ka eraisikuna.

2) Christel Sogenbits , üliõpilane, vabatahtlik ja vabatahtlike koordineerija, kes on viimase kolme aasta jooksul korraldanud mitukümmend ettevõtmist, et noortelt noortele läbi õppimise ja isiklike kogemuste tutvustada erivajadusega noore maailma.

3) Elar Sarik , aktiivne ja edasipüüdlik noorsoopolitseinik Võrumaalt, kelle initsiatiivil ja juhtimisel kutsuti ellu Eestis ainulaadne ja innovaatiline liiklusohutusalane projekt „Mütsiga nähtavaks“.

4) Harro Aitai , Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik, kes on pühendunud vabatahtlikkuse edendamisele siseturvalisuse valdkonnas.

5) Ivi Sepp , pikaaegne õpetaja, kelle eesmärk on anda parimad teadmised eesti keele ja kultuuri tundmises vene õppekeelega lastele.

6) Kaimo Vahtra , Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor, kelle töö noortega on olnud pikk ja järjepidev.

7) Leida Leiur , kauaaegne pedagoog, Eesti Pensionäride Liidu asutajaliige ja Viljandi Pensionäride Liidu asutaja, kohaliku supiköögi käivitaja ja eestvedaja tänaseni.

8) Leo Kütt , aktiivne Põlvamaa kohaliku elu edendaja. Tal on alati häid ideid ja tema eestvedamisel on algatatud mitmeid projekte nii Räpina piirkonnas kui ka Põlva maakonnas.

9) Priit Kasepalu , andnud suure panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi parandamisse.

10) Rasmus Lahtvee , aktiivne abipolitseinik, kaitseliidu liige ja keskkonnateadlikkuse arendaja.

11) Silva Kärner , pühendunud pedagoog ning aktiivne Järva-Jaani kohaliku elu eestvedaja.

12) Sven Kõllametsa panus erivajadustega üliõpilaste õiguste eest seismisel on eelkõige suunatud soovist luua väärikaid iseseisvaid eneseteostusvõimalusi kõikidele noortele.

13) Tauno Toompuu , Rakvere Kolmainu koguduse õpetajana elavdanud olulisel määral Lääne-Virumaa kiriku- ja kogukonna elu.

14) Vladimir Kolotõgin on aastaid tegelenud Kaitseväe töö tutvustamisega Ida-Virumaa noortele, korraldanud Ida-Viru Noorteakadeemiat riigikaitse teemadel, pidanud loenguid ja andnud riigikaitsealaseid tunde Ida-Virumaa koolides.

Kodanikupäeva aumärke, millega riik väärtustab inimesi, kes on panustanud nii kohalikul kui maakondlikul tasandil, annab regionaalminister välja esmakordselt. Varasemalt, alates 1998. aastast, on aumärke jaganud siseminister. Ettepanekuid aumärgi saajate kohta laekus 46. Need vaatas läbi regionaalministri valitsemisalas loodud komisjon, kes andis välja 14 aumärki. Komisjoni kuulusid riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.

GALERII Kodanikupäeva aumärgi saajate vastuvõtust Stenbocki majas
Fotod: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Kommentaarid