Avaleht Inimene President Arnold Rüütel valiti Kaitseliidu auliikmeks
President Arnold Rüütel valiti Kaitseliidu auliikmeks

President Arnold Rüütel valiti Kaitseliidu auliikmeks

Vabariigi_PresidentKaitseliidu keskkogu kinnitas täna Tallinnas teenete eest vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni arendamisel Kaitseliidu auliikmeks president Arnold Rüütli.

Arnold Rüütel on alates 1993. aastast Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna tegevliige, ta on korduvalt kuulunud Kaitseliidu vanematekogu erinevatesse koosseisudesse. President Rüütel on teine kaasaja Kaitseliidu auliige, esimeseks Kaitseliidu auliikmeks pärast iseseisvumise taastamist on Enn Tarto.

Tallinna malevas kogunenud Kaitseliidu Keskkogu kiitis samuti heaks Riigikogu menetluses oleva Kaitseliidu seaduse muudatusettepaneku, mille kohaselt saavad Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse kuuluda ka Eesti kodakondsust mitteomavad noored.

Keskkogu arutas ka Kaitseliidu liikmemaksu küsimust ning otsustas vabastada liikmemaksust noorliikmed ja struktuuriüksuste auliikmed.
Keskkogu kinnitas samuti Noorte Kotkaste, Kodutütarde ja Naiskodukaitse põhikirjad ning kuulas ära Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni ettekande.

Kaitseliidu keskkogu on kõrgeim Kaitseliidu tegevust korraldav organ, mis moodustatakse Kaitseliidu tegevliikmetest.

Kommentaarid