1. Avaleht
  2. Inimene
  3. Kodukant ootab kandidaate konkursile „Kogukonna pärl“
Kodukant ootab kandidaate konkursile „Kogukonna pärl“

Kodukant ootab kandidaate konkursile „Kogukonna pärl“

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone igast maakonnast esitama kandidaate konkursile „Kogukonna pärl 2013“. Konkurss toimub juba teist aastat ja selle eesmärk on tunnustada kogukonna arengusse panustavaid peresid üle Eesti. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita veebiankeet hiljemalt 31. märtsiks aadressil www.kylaelu.ee.

Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuhi Kaie Toobali sõnul annab konkurss juba teist aastat võimaluse esile tõsta ja tunnustada kogukonda panustavaid peresid. „Eestimaal leidub palju peresid, kes teevad oma kogukonna heaks oluliselt rohkem, kui keegi meist ette oskab kujutada. Eelmisel aastal tõime koostöös regionaalministriga 15 aktiivset peret avalikkuse tähelepanu alla, et ärgitada inimesi märkama ja riiki väärtustama kodanikuks olemise olulist tunnust – vabatahtlikku tegevust,“ rääkis Toobal. Ta lisas, et kogukonda panustavate perede tunnustamise algatus võeti ühiskonnas hästi vastu ning see innustas jätkama konkurssi „Kogukonna pärl“ ka sel aastal.

Konkursi „Kogukonna pärl“ eesmärk on esile tõsta just neid perekondi, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevnemisse. Kandidaatidena nähakse peresid, kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

Kandidaate võivad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid, konkursi tähtaeg on 31. märts 2013. Veebiankeedi saab täita konkursi kodulehel www.kylaelu.ee

 

Tunnustust väärivate kandidaatide sekka sobivad nii noored pered kui eakamad, nii ammu maal elavad kui hiljuti linnast maale kolinud pered, samuti väikeste linnakogukondade aktiivsed pered. Peamine, et kõigi nende initsiatiiv ja pealehakkamine, head mõtted ja koostöösoov on nakatanud kogukonda ühiselt asju ette võtma ja koosolemisest rõõmu tundma.

Liikumise Kodukant komisjon töötab laekunud ankeedid läbi ja teeb eelvaliku lõplike tunnustusotsuste tegemiseks järgemööda igas maakonnas. Kokku tunnustatakse tiitliga „Kogukonna pärl“ 15 peret üle Eesti. Projekti „Kogukonna pärl“ elluviimist toetatakse regionaalministri valitsemisalast.

Regionaalminister Siim Kiisler ütles algatust kommenteerides, et loodetavasti kujuneb sellest aastatepikkune traditsioon, sest hoolivad inimesed, kes mõtlevad oma koduuksest kaugemale, väärivad igati tunnustust. „Selle konkursiga tõstetakse esile just perekondi, kes kannavad edasi tugeva kogukonna toimimise aluseks olevaid väärtusi: need on koostöö ja ühistegemine, aktiivsus ja algatusvõime. Kuid ka leidlikkus – oskus piiratud ressurssidega palju korda saata,“ märkis Kiisler.

2012. aastal, mil konkurss „Kogukonna pärl“ toimus esimest korda, esitati üle Eesti kokku 125 kandidaati, kelle seast tunnustati igas maakonnas ühte peret. Mullused kogukonna pärlid olid: Harjumaal Lea ja Heikki Ylöneni pere Nissi vallast, Hiiumaal Merike ja Tõnis Niimanni pere Käina vallast Kassari külast, Ida-Virumaal Vilve ja Kalev Niine pere Mäetaguse vallast Atsalama külast Tagavälja talust, Jõgevamaal Katrin Kaalepi pere Tabivere vallast Juula külast, Järvamaal Hele ja Sven Aluste pere Roosna-Alliku vallast Koordi külast, Läänemaal Lea ja Urmas Lai pere Risti vallast Piirsalust, Lääne-Virumaal Zinaida ja Vladislav Režnitšenko pere Tapa vallast, Põlvamaal Reet Pettai pere Veriora vallast Süvahavva külast, Pärnumaal Kadri-Aija ja Vahur Viigi pere Surju vallast Lähkma külast, Raplamaal Urve ja Valter Uusbergi pere Rapla vallast, Saaremaal Tiina ja Rein Oleski pere Leisi vallast Metsküla külast, Tartumaal Kristina ja Tarmo Ruderi pere Rõngu vallast Tilga külast Koopaaru talust, Valgamaal Pille ja Indrek Valneri pere Helme vallast Taagepera külast, Viljandimaal Urve ja Romeo Mukki pere Suure-Jaani vallast Kuhjavere külast, Võrumaal Kadi ja Hendrik Noore pere Rõuge vallast Sänna külast.

Head Uudised GoodNews