Avaleht Inimene Lääne-Virumaa aasta terviseedendaja on lasteaiaõpetaja Viivika Roostar
Lääne-Virumaa aasta terviseedendaja on lasteaiaõpetaja Viivika Roostar

Lääne-Virumaa aasta terviseedendaja on lasteaiaõpetaja Viivika Roostar

Viivika Roostar  Foto: Ülle Kask
Viivika Roostar
Foto: Ülle Kask

17. veebruaril Tallinnas Estonia Talveaias toimunud maakondlike tervisedendajate tänuüritusel pälvis Lääne-Virumaalt tunnustuse Triinu lasteaia õpetaja Viivika Roostar.

Viivika Roostari esitamine riiklikuks tunnustamiseks 2014. aasta aktiivseima ja silmapaistvamana oli maavanem Marko Tormi ütlusel Lääne-Viru Maavalitsuse meeskonnas konsensuslik otsus.

„Pean tunnistama, et endise Triinu lasteaia poisina teeb see mul südame eriti soojaks, sest tean kuivõrd hingega meie maakonna lasteaedades terviseedendusvaldkonna ettevõtmistesse suhtutakse,“  kommenteeris Lääne-Viru maavanem Marko Torm. „Oleme maakonnas Viivika ja teiste terviseedendajate panusega väga rahul,“ tänas Torm kõiki selle valdkonna eestvedajaid ja soovis jõudu ning indu uuteks tegevusteks.

Viivika Roostari panus Rakvere Triinu Lasteaia ja maakonna tervisedendusse on olnud aastast 2010 mitmekülgne, kaasates tegevusse lasteaialastest õpetajate ja lapsevanemateni. Koordinaatori tööd teeb Viivika väga põhjalikult. Ta on külastanud suurt osa maakonna tervisedenduse võrgustikuga liitunud lasteaedu ning tegeleb liitumissooviga lasteaedade nõustajana. Ta on ise mitmete uute ettevõtmiste algataja oma lasteaias ja maakonnas, samuti organiseerinud koolitusi lasteaedade õpetajatele ja kooliõdedele.

Lisaks maakonnas toimuva eestvedamisele panustab Viivika Triinu lasteaia tervise teadlikkuse tõstmisse suure entusiasmiga. Ta on juhtinud lasteaia tervise töörühma vigastuste fikseerimise süsteemi koostamiseks ja olnud ise lektoriks tervisedenduse alastel üritustel. Ta on juhtinud ka mitut suurüritust. Näiteks Südamenädala raames on Viivika korraldanud Rakvere linna lasteaedade ja koolide õpetajatele tööväliseid sportlikke ettevõtmisi.

Viivika Roostari teadlikkust, aktiivsust ning huvi valdkonna vastu on tähele pandud ka Tervise Arengu Instituudis. Ta valiti retsenseerima juhendmaterjali „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias”.

Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. Lääne-Viru maakonnast on üleriigiliselt tunnustust saanud Lääne-Viru Maavalitsuse tervisedenduse spetsialist Olga Boitsov ja Päästeameti Ida Päästekeskuse juhtivspetsialist Milvi Kompus.

Kommentaarid